Lạ lùng sao, đớn đau này

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lạ lùng sao, đớn đau này
  • Mã ISBN: 978-604-68-5975-8
  • Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Kim Phước
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH sách Phục Hưng: 30/23 Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH TKMT & TH Huynh đệ Anh Khoa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Lạ lùng sao, đớn đau này

Về tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Tìm mua sách nếu có bán: