Lạc vào thế giới khủng long: Mối nguy ở kỷ Trias

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lạc vào thế giới khủng long: Mối nguy ở kỷ Trias
  • Mã ISBN: 978-604-78-9850-3
  • Tác giả: Tiếu Giang Nam
  • Nhà xuất bản: Mỹ thuật
  • Biên tập viên: Vũ Thị Hương
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt – Số 449 Bạch Mai, P.Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH TM in BB Tuấn Bằng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Lạc vào thế giới khủng long: Mối nguy ở kỷ Trias

Về tác giả: Tiếu Giang Nam

Tìm mua sách nếu có bán: