Làm phim với Premiere Pro CC

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Làm phim với Premiere Pro CC
  • Mã ISBN: 978-604-978-578-8
  • Tác giả: Phạm Quang Huy – Nguyễn Đức Phú
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Mai Thị Ánh Duyên
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Thương mại STK. Đc: 742 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TP.HCM
  • Nơi in: Cty TNHH Sản xuất in ấn Tuấn Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Làm phim với Premiere Pro CC

Về tác giả: Phạm Quang Huy – Nguyễn Đức Phú

Tìm mua sách nếu có bán: