Lâm sàng và điều trị trầm cảm ( Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lâm sàng và điều trị trầm cảm ( Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-66-4275-6
  • Tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thu
  • Đối tác liên kết: GS.TS. Cao Tiến Đức sở hữu bản quyền; Bác sĩ bệnh viện 103 ; 261 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, HN
  • Nơi in: Cty TNHH NXB Y Học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Lâm sàng và điều trị trầm cảm ( Sách chuyên khảo)

Về tác giả: GS.TS. Cao Tiến Đức

Tìm mua sách nếu có bán: