Làm thế nào để kết giao với người lạ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Làm thế nào để kết giao với người lạ
  • Mã ISBN: 978-604-9833-29-8
  • Tác giả: Miêu Nhất Mai – Tôn Hải Phương
  • Nhà xuất bản: Thanh niên
  • Biên tập viên: Chu Quang Khánh
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH MTV TM&DVVH Minh Long. Đ/C: LK 02 – 03, Dãy B, KĐT Green Pearl, 378 Minh Khai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
  • Nơi in: Cty TNHH In Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Làm thế nào để kết giao với người lạ

Về tác giả: Miêu Nhất Mai – Tôn Hải Phương

Tìm mua sách nếu có bán: