Làm theo lời Bác – (Tập sách viết về những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) Tập 6

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Làm theo lời Bác – (Tập sách viết về những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) Tập 6
  • Mã ISBN: 978-604-9945-86-1
  • Tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việtn- Địa chỉ: Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH PT Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Làm theo lời Bác – (Tập sách viết về những điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) Tập 6

Về tác giả: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu

Tìm mua sách nếu có bán: