Lãng đãng mây chiều

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lãng đãng mây chiều
  • Mã ISBN: 978-604-977-321-1
  • Tác giả: Đặng Phụ
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Nguyễn Chí Hoan
  • Đối tác liên kết: Liên kết với tác giả| Đc: Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội
  • Nơi in: Cty Á Đông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Lãng đãng mây chiều

Về tác giả: Đặng Phụ

Tìm mua sách nếu có bán: