Lãng khách Kenshin Tập 18: Vết sẹo chữ thập vẫn còn ư?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lãng khách Kenshin Tập 18: Vết sẹo chữ thập vẫn còn ư?
  • Mã ISBN: 978-604-2-18514-1
  • Tác giả: Nobuhiro Watsuki
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trịnh Thu Giang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Ct Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/06/2020

Thông tin về sách: Lãng khách Kenshin Tập 18: Vết sẹo chữ thập vẫn còn ư?

Về tác giả: Nobuhiro Watsuki

Tìm mua sách nếu có bán: