Lãng khách Kenshin Tập 20: Hồi ức

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lãng khách Kenshin Tập 20: Hồi ức
  • Mã ISBN: 978-604-2-18516-5
  • Tác giả: Nobuhiro Watsuki
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trịnh Thu Giang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty phú thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/07/2020

Thông tin về sách: Lãng khách Kenshin Tập 20: Hồi ức

Về tác giả: Nobuhiro Watsuki

Tìm mua sách nếu có bán: