Lãng khách Kenshin Tập 9: Đặt chân đến Kyoto

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lãng khách Kenshin Tập 9: Đặt chân đến Kyoto
  • Mã ISBN: 978-604-2-15438-3
  • Tác giả: Nobuhiro Watsuki
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Trịnh Thu Giang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH in và DVTM Phú Thịnh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Lãng khách Kenshin Tập 9: Đặt chân đến Kyoto

Về tác giả: Nobuhiro Watsuki

Tìm mua sách nếu có bán: