Lặng nhìn cuộc sống

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lặng nhìn cuộc sống
  • Mã ISBN: 978-604-977-521-5
  • Tác giả: Trần Huy Hoàng
  • Nhà xuất bản: Hội Nhà văn
  • Biên tập viên: Ngô Thị Thúy Nga
  • Đối tác liên kết: LK với Công ty TNHH Sách Hoàng Gia/ Đc: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, HCM.
  • Nơi in: nhà in Song nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Lặng nhìn cuộc sống

Về tác giả: Trần Huy Hoàng

Tìm mua sách nếu có bán: