Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi

lanh dao bang cau hoi 5ecfcfb512654
Tầm quan trọng và sức mạnh của việc lãnh đạo bằng câu hỏi là chủ đề của quyển sách này. Biết được thời điểm, địa điểm, lý do và cách thức đặt câu hỏi có thể giúp nhà lãnh đạo tăng cường mối quan hệ với nhân viên, xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, tạo ra văn hóa học hỏi hăng say, hỗ trợ thay đổi chiến lược, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các bên liên quan.

Sự khác biệt giữa nhà lãnh đạo và nhà quản lý là các nhà lãnh đạo đặt đúng câu hỏi, và các nhà quản lý có nhiệm vụ trả lời những câu hỏi đó. Đặt đúng câu hỏi cho phép các nhà lãnh đạo khám phá những việc đúng đắn cần làm. Trả lời câu hỏi cho phép các nhà quản lý làm đúng.

Tầm quan trọng và sức mạnh của việc lãnh đạo bằng câu hỏi là chủ đề của quyển sách này. Biết được thời điểm, địa điểm, lý do và cách thức đặt câu hỏi có thể giúp nhà lãnh đạo tăng cường mối quan hệ với nhân viên, xây dựng đội ngũ mạnh mẽ, tạo ra văn hóa học hỏi hăng say, hỗ trợ thay đổi chiến lược, xây dựng mối quan hệ gắn bó với khách hàng và các bên liên quan.

Các nhà lãnh đạo giỏi đặt câu hỏi hay, và những câu hỏi hay có thể giúp các nhà lãnh đạo trở thành nhà lãnh đạo giỏi.

1 đánh giá cho Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi

  1. Ngọc Minh

    Mình mua mà chưa đọc trước nội dung, đến khi đem về được được tầm 30 trang thì thấy tác giả toàn lấy ví dụ về những lãnh đạo để minh họa cho nội dung đưa ra, tuy nhiên những ví dụ đó không được trình bày sâu nên tạo cảm giác “choáng ngợp” bởi số lượng chứ không phải vì chất lượng. Rút cục chỉ cần đọc các tiểu mục là có ích.


Lãnh Đạo Bằng Câu Hỏi