Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi)
  • Mã ISBN: 978-604-0-21231-3
  • Tác giả: Đặng Thị Lê Na – Đào Thị Điểm – Phạm Thị Hiền – Phan Vũ Quỳnh Nga
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Hồng Mát
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khoa học công nghệ mới
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi)

Về tác giả: Đặng Thị Lê Na – Đào Thị Điểm – Phạm Thị Hiền – Phan Vũ Quỳnh Nga

Tìm mua sách nếu có bán: