Lập luận trong luật tục Ê ĐÊ

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lập luận trong luật tục Ê ĐÊ
  • Mã ISBN: 978-604-62-2741-0
  • Tác giả: TS. Trần Thị Thắm
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thu Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Tác giả:217/5 Mai Hắc Ddế, BuônMa Thuột, Đắk Lắk
  • Nơi in: Cty TNHH Thương mại Thu Ngân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Lập luận trong luật tục Ê ĐÊ

Về tác giả: TS. Trần Thị Thắm

Tìm mua sách nếu có bán: