Lập trình căn bản

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lập trình căn bản
  • Mã ISBN: 978-604-965-266-0
  • Tác giả: Lê Hoàng An, Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Duy Phúc, Trần Hoài Hạnh, Trần Thái Bảo
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH SP KT Vĩnh Long
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Lập trình căn bản

Về tác giả: Lê Hoàng An, Nguyễn Ngọc Nga, Nguyễn Văn Hiếu; Nguyễn Duy Phúc, Trần Hoài Hạnh, Trần Thái Bảo

Tìm mua sách nếu có bán: