Lập trình lượng tử với Google cirq và tensorflow quantum

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lập trình lượng tử với Google cirq và tensorflow quantum
  • Mã ISBN: 978-604-9956-28-7
  • Tác giả: Nguyễn Hùng Cường
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Tác giả. 765 Giải Phóng, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP in Ngọc Hưng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/06/2020

Thông tin về sách: Lập trình lượng tử với Google cirq và tensorflow quantum

Về tác giả: Nguyễn Hùng Cường

Tìm mua sách nếu có bán: