Lạy Cha-Kính mừng Maria

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lạy Cha-Kính mừng Maria
  • Mã ISBN: 978-604-61-6476-0
  • Tác giả: Nirham Tervuren & Xavier Deneux
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà
  • Đối tác liên kết: Linh mục Nguyễn Văn Hiệu, Công ty TNHH Bayard Việt Nam, 37 đường số 11, khu phố 1, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0944969929
  • Nơi in: CT TNHH Tân Á Châu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/12/2019

Thông tin về sách: Lạy Cha-Kính mừng Maria

Về tác giả: Nirham Tervuren & Xavier Deneux

Tìm mua sách nếu có bán: