Lê Lợi và đất Lam Sơn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lê Lợi và đất Lam Sơn
  • Mã ISBN: 978-604-74-4299-7
  • Tác giả: Phó Giáo sư Vũ Ngọc Khánh
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Lê Lợi và đất Lam Sơn

Về tác giả: Phó Giáo sư Vũ Ngọc Khánh

Tìm mua sách nếu có bán: