Learn and Have Fun – Em yêu khoa học Chú cá vàng và chuyến du hành đến mặt trăng – About Goldfish and Flight to the Moon

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Learn and Have Fun – Em yêu khoa học Chú cá vàng và chuyến du hành đến mặt trăng – About Goldfish and Flight to the Moon
  • Mã ISBN: 978-604-58-9913-7
  • Tác giả: Vesna Kartal
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Lam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Sáng tạo Trí Việt (First News) – 11H Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
  • Nơi in: CTCP in vườn Lài
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Learn and Have Fun – Em yêu khoa học Chú cá vàng và chuyến du hành đến mặt trăng – About Goldfish and Flight to the Moon

Về tác giả: Vesna Kartal

Tìm mua sách nếu có bán: