Lịch 13 tờ – Chủ đề: Xuân an lạc Phật lịch 2564-Canh Tý 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch 13 tờ – Chủ đề: Xuân an lạc Phật lịch 2564-Canh Tý 2020
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Thích Pháp Như
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Văn Đức Vĩnh (Đại đức Thích Pháp Như) – Tòng lâm Phổ Đà
  • Nơi in: Cty TNHH in ấn Mai Anh Dũng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 18/10/2019

Thông tin về sách: Lịch 13 tờ – Chủ đề: Xuân an lạc Phật lịch 2564-Canh Tý 2020

Về tác giả: Thích Pháp Như

Tìm mua sách nếu có bán: