Lịch bàn 52 tuần 2020 – Cty CP kho vận niềm Nam Sotrrans

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch bàn 52 tuần 2020 – Cty CP kho vận niềm Nam Sotrrans
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty in Gia Hậu
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Nguyễn Ngọc Hồng Lam
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Thiết kế QC in Gia Hậu
  • Nơi in: CN Công ty TNHH Sáng Tạo Trẻ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Lịch bàn 52 tuần 2020 – Cty CP kho vận niềm Nam Sotrrans

Về tác giả: Cty in Gia Hậu

Tìm mua sách nếu có bán: