Lịch bàn 53 tuần 2021 – Chủ đề Sắc hoa

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch bàn 53 tuần 2021 – Chủ đề Sắc hoa
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Công ty Khang Việt
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên:
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH MTV DVVH Khang Việt
  • Nơi in: Cty TNHH Sản xuất TM và DV in Như Bảo
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Lịch bàn 53 tuần 2021 – Chủ đề Sắc hoa

Về tác giả: Công ty Khang Việt

Tìm mua sách nếu có bán: