Lịch bàn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch bàn
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Trần Quốc Vĩnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP TM in Phương Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/10/2019

Thông tin về sách: Lịch bàn

Về tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang

Tìm mua sách nếu có bán: