Lịch bloc siêu đại – năm 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch bloc siêu đại – năm 2020
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Tổng công ty Dịch vụ Viễn htoong (VNPT – Vinaphone)
  • Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông
  • Biên tập viên: Mai Quốc Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Lịch bloc siêu đại – năm 2020

Về tác giả: Tổng công ty Dịch vụ Viễn htoong (VNPT – Vinaphone)

Tìm mua sách nếu có bán: