Lịch Chùa Hưng Phúc năm 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch Chùa Hưng Phúc năm 2020
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Đại đức Thích Thanh Phương – Trụ trì chùa Hưng Phúc
  • Nhà xuất bản: Văn hóa dân tộc
  • Biên tập viên: Trần Thị Thu Hằng
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH in QC và TM Vĩnh Xuân
  • Nơi in: Công ty TNHH MTV In Báo Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 08/01/2020

Thông tin về sách: Lịch Chùa Hưng Phúc năm 2020

Về tác giả: Đại đức Thích Thanh Phương – Trụ trì chùa Hưng Phúc

Tìm mua sách nếu có bán: