Lịch Công giáo Giáo phận Hưng Hóa năm phụng vụ 2020

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch Công giáo Giáo phận Hưng Hóa năm phụng vụ 2020
  • Mã ISBN: 978-604-61-6635-1
  • Tác giả: Tòa Giám mục Hưng Hóa
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Vũ Văn Hiếu
  • Đối tác liên kết: Bà Mai Thị Hoài, P10/II Tập thể Ban Tôn giáo Chính Phủ, 36 Phan Kế Bính, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 0946045262
  • Nơi in: Cty TNHH SXTMDV Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Lịch Công giáo Giáo phận Hưng Hóa năm phụng vụ 2020

Về tác giả: Tòa Giám mục Hưng Hóa

Tìm mua sách nếu có bán: