Lịch lò xo 7 tờ: Cắm hoa nghệ thuật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch lò xo 7 tờ: Cắm hoa nghệ thuật
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty TNHH Văn hóa Trí Đức Thái Thịnh
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Lê Thị Minh Huệ
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH Văn hóa Trí Đức Thái Thịnh
  • Nơi in: Cty TNHH Sản xuất Đại Phú Thành
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Lịch lò xo 7 tờ: Cắm hoa nghệ thuật

Về tác giả: Cty TNHH Văn hóa Trí Đức Thái Thịnh

Tìm mua sách nếu có bán: