Lịch nẹp thiếc 5 tờ: Thư pháp hoa xuân

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch nẹp thiếc 5 tờ: Thư pháp hoa xuân
  • Mã ISBN:
  • Tác giả: Cty CP in Mỹ thuật Việt
  • Nhà xuất bản: Lao động – Xã hội
  • Biên tập viên: Đinh Thị Thanh Hòa
  • Đối tác liên kết: Cty TNHH ĐTTM và Phát triển DV Hiền Anh
  • Nơi in: Cty CP in TM & DV Việt Nhật
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/01/2020

Thông tin về sách: Lịch nẹp thiếc 5 tờ: Thư pháp hoa xuân

Về tác giả: Cty CP in Mỹ thuật Việt

Tìm mua sách nếu có bán: