Lịch Sử 6-7 (Tài liệu GD địa phương tỉnh Hà Nam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch Sử 6-7 (Tài liệu GD địa phương tỉnh Hà Nam)
  • Mã ISBN: 978-604-9852-75-6
  • Tác giả: Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Tươi
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phan Thị Nga
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát hành sách Hà Nội .Ngõ Bắc Cầu, đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội
  • Nơi in: Cty CP In&TM Trường An
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Lịch Sử 6-7 (Tài liệu GD địa phương tỉnh Hà Nam)

Về tác giả: Lê Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Tươi

Tìm mua sách nếu có bán: