Lịch sử cách mạng xã Khánh Thành ( 1945 – 2015 )

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Lịch sử cách mạng xã Khánh Thành ( 1945 – 2015 )

Về tác giả: Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khánh Thành

Tìm mua sách nếu có bán: