Lịch sử Đảng bộ phường Bách Quang (1946 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ phường Bách Quang (1946 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9917-49-3
  • Tác giả: Đảng bộ thành phố Sông Công – Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bách Quang
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Đặng Thị Mai Anh
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt – Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ phường Bách Quang (1946 – 2019)

Về tác giả: Đảng bộ thành phố Sông Công – Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bách Quang

Tìm mua sách nếu có bán: