Lịch sử Đảng bộ phường Bến Tắm (1961 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ phường Bến Tắm (1961 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9861-62-8
  • Tác giả: Đảng bộ thành phố Chí Linh – Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Tắm
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt;n Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ phường Bến Tắm (1961 – 2019)

Về tác giả: Đảng bộ thành phố Chí Linh – Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Tắm

Tìm mua sách nếu có bán: