Lịch sử Đảng bộ phường Hợp Đức (1937 – 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ phường Hợp Đức (1937 – 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2654-8
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Đức, Hải Phòng, quận Đồ Sơn
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Dương Sương Mai
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Đức. Đ/c: Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ phường Hợp Đức (1937 – 2020)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hợp Đức, Hải Phòng, quận Đồ Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: