Lịch sử Đảng bộ phường Phước Ninh (1975-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ phường Phước Ninh (1975-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-84-4480-8
  • Tác giả: Đảng bộ phường Phước Ninh, Đảng bộ quận Hải Châu
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Đảng bộ phường Phước Ninh-90 Lê Đình Dương, Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Nơi in: CT PHS Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ phường Phước Ninh (1975-2015)

Về tác giả: Đảng bộ phường Phước Ninh, Đảng bộ quận Hải Châu

Tìm mua sách nếu có bán: