Lịch sử Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (1961-2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (1961-2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9945-53-3
  • Tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Sông Cầu, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Hoàng Thị Thanh Dung
  • Đối tác liên kết: Ông Nguyễn Ngọc Lâm – Xóm Cậy, xã Huống Thượng, Tp Thái Nguyên
  • Nơi in: Nhà in Báo Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ thị trấn Sông Cầu (1961-2019)

Về tác giả: Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Sông Cầu, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ

Tìm mua sách nếu có bán: