Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thanh Ba (1947 – 2017)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thanh Ba (1947 – 2017)
  • Mã ISBN: 978-604-9824-01-2
  • Tác giả: Ban Chấp hành đảng bộ thị trấn Thanh Ba, Đảng bộ huyện Thanh Ba
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thế Lợi
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt,n Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH PT Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ thị trấn Thanh Ba (1947 – 2017)

Về tác giả: Ban Chấp hành đảng bộ thị trấn Thanh Ba, Đảng bộ huyện Thanh Ba

Tìm mua sách nếu có bán: