Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thành (1976 – 2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thành (1976 – 2015)
  • Mã ISBN: 978-604-959-475-5
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ái Linh
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế
  • Nơi in: Cty TNHH MTV in và dịch vụ Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 06/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Bình Thành (1976 – 2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Thành

Tìm mua sách nếu có bán: