Lịch sử Đảng bộ xã Bó Mười (1945-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Bó Mười (1945-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-974-397-9
  • Tác giả: Hoàng Văn Vân (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Huế
  • Biên tập viên: Ngô Văn Cường
  • Đối tác liên kết: Hoàng Văn Vấn, tổ 14, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
  • Nơi in: Cty TNHH MTV Thương mại in và DV Chiến Thắng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Bó Mười (1945-2015)

Về tác giả: Hoàng Văn Vân (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: