Lịch sử Đảng bộ xã Đoàn Lập (1976 – 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Đoàn Lập (1976 – 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2560-2
  • Tác giả: BCH Đảng bộ xã Đoàn Lập, Hải Phòng, huyện Tiên Lãng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: BCH Đảng bộ xã Đoàn LậpnĐịa chỉ: Xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Đoàn Lập (1976 – 2020)

Về tác giả: BCH Đảng bộ xã Đoàn Lập, Hải Phòng, huyện Tiên Lãng

Tìm mua sách nếu có bán: