Lịch sử Đảng bộ xã Dũng Tiến (1946 – 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Dũng Tiến (1946 – 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2556-5
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dũng Tiến -nĐịa chỉ: huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Dũng Tiến (1946 – 2020)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: