Lịch sử Đảng bộ xã Gia Đức (1983 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Gia Đức (1983 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-83-2549-7
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng
  • Nhà xuất bản: Hải Phòng
  • Biên tập viên: Hà Mạnh Cường
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Đức. Đ/c: Thủy Nguyên, Hải Phòng.
  • Nơi in: Cty CP in DVTM Bình Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/03/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Gia Đức (1983 – 2019)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Tìm mua sách nếu có bán: