Lịch sử Đảng bộ xã Hiền Kiệt (1959 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hiền Kiệt (1959 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-74-4437-3
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiền Kiệt, Hoàng Thị Hằng, huyện Quan Hóa; Lê Hữu Quyết, Trần Thị Phương Thúy
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Vũ Quốc Oai
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Nơi in: Cty TNHH in và thương mại Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/12/2019

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hiền Kiệt (1959 – 2019)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hiền Kiệt, Hoàng Thị Hằng, huyện Quan Hóa; Lê Hữu Quyết, Trần Thị Phương Thúy

Tìm mua sách nếu có bán: