Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Liên (1975-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Liên (1975-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-84-4976-6
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Liên
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Đối tác liên kết: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Liên- Xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
  • Nơi in: Cty CP in và DV Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Liên (1975-2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Liên

Tìm mua sách nếu có bán: