Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Phượng (1953 – 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Phượng (1953 – 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-9945-79-3
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Phượng, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thế Lợi
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt – Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hoằng Phượng (1953 – 2020)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoằng Phượng, Đảng bộ huyện Hoằng Hóa

Tìm mua sách nếu có bán: