Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Lý (1953 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Lý (1953 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9917-48-6
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Triệu Sơn – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Lý
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Tạ Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt – Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Hợp Lý (1953 – 2019)

Về tác giả: Đảng bộ huyện Triệu Sơn – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Lý

Tìm mua sách nếu có bán: