Lịch sử Đảng bộ xã Keng Đu (1961-2015)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Keng Đu (1961-2015)
  • Mã ISBN: 978-604-964-243-2
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Keng Đu
  • Nhà xuất bản: Nghệ An
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ngọc; Nguyễn Dương Đức
  • Đối tác liên kết: Trần Văn Vinh, Công ty TNHH Văn hoá và Truyền thông Trí Tuệ Việt, số 6, ngõ B3, Đinh Lễ, phường Hưng Dũng, TP Vinh.
  • Nơi in: In tại CTy TNHH in Hòa Nhơn
  • Ngày nộp lưu chiểu: 13/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Keng Đu (1961-2015)

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Keng Đu

Tìm mua sách nếu có bán: