Lịch sử Đảng bộ xã Nga Thạch (1947 – 2017)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Nga Thạch (1947 – 2017)
  • Mã ISBN: 978-604-74-4306-2
  • Tác giả: Đảng uỷ- HĐND – UBND – UBMT TQ xã Nga Thạch, Hồ Thị Phương, huyện Nga Sơn; Đào Thị Châu
  • Nhà xuất bản: Thanh Hóa
  • Biên tập viên: Hồ Thị Phương
  • Đối tác liên kết: Đảnguỷ HĐND – UBND -UBMTTQ xã Nga Thạch, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá
  • Nơi in: Cty TNHH In&TM Trường Xuân
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Nga Thạch (1947 – 2017)

Về tác giả: Đảng uỷ- HĐND – UBND – UBMT TQ xã Nga Thạch, Hồ Thị Phương, huyện Nga Sơn; Đào Thị Châu

Tìm mua sách nếu có bán: