Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thanh (1947 – 2020)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thanh (1947 – 2020)
  • Mã ISBN: 978-604-9929-71-7
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Tân Sơn – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Phan Thị Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt – Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH PT Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 21/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Tam Thanh (1947 – 2020)

Về tác giả: Đảng bộ huyện Tân Sơn – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Thanh

Tìm mua sách nếu có bán: