Lịch sử Đảng bộ xã Tam Vinh- Thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 1975- 2015

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Tam Vinh- Thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 1975- 2015
  • Mã ISBN: 978-604-84-5032-8
  • Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Vinh
  • Nhà xuất bản: Đà Nẵng
  • Biên tập viên: Nguyễn Đức Thảo Vy
  • Đối tác liên kết: Đảng bộ xã Tam Vinh- huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam
  • Nơi in: Cty CP in, PHS và TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Tam Vinh- Thị trấn Phú Thịnh giai đoạn 1975- 2015

Về tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Phú Thịnh, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tam Vinh

Tìm mua sách nếu có bán: