Lịch sử Đảng bộ xã Thu Lũm (1959 – 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Lịch sử Đảng bộ xã Thu Lũm (1959 – 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-9890-71-0
  • Tác giả: Đảng bộ huyện Mường Tè – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thu Lũm
  • Nhà xuất bản: Lao động
  • Biên tập viên: Nguyễn Thế Lợi
  • Đối tác liên kết: Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Văn hóa Việt.nĐịa chỉ: Phòng 901A, Tòa nhà số 197 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH Phát triển Minh Đạt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/01/2020

Thông tin về sách: Lịch sử Đảng bộ xã Thu Lũm (1959 – 2019)

Về tác giả: Đảng bộ huyện Mường Tè – Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thu Lũm

Tìm mua sách nếu có bán: